Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Amatørbygde kjøretøy

Regjeringen foreslår å frita amatørbygde kjøretøy for engangsavgift. Formålet med forslaget er å redusere kostnadene som påløper hobbyvirksomheten som består i å bygge sitt eget kjøretøy etter veimyndighetenes nye godkjenningsregler. De setter et tak på 230 kjøretøy per år.

Skatteletten er på usikkert grunnlag anslått til 5 millioner kroner påløpt og 4 millioner kroner bokført.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 10.4.2.