Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond har en overordnet finansiell målsetting, men skal også være en ansvarlig investor. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling. Mandatene til Norges Bank og Folketrygdfondet viser til internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig forvaltning.

Norges Bank og Folketrygdfondet forvalter fondets eierrettigheter. Viktige virkemidler i den ansvarlige forvaltningen er blant annet dialog med selskaper, å fremme standarder, bidra til forskning på området, klargjøre forventninger til selskaper, samt å fremme forslag og stemme på generalforsamlinger.

Finansdepartementet har fastsatt etiske retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Noen kriterier i retningslinjene innebærer utelukkelse av selskaper på grunnlag av produkter, mens andre kriterier for utelukkelse er basert på atferd. Etikkrådet anbefaler om et selskap skal utelukkes eller settes til observasjon. Beslutningen tas av Norges Bank.