Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Antisemittisme – Handlingsplan

Regjeringen ønsker å ta tak i fordommer og hets mot jøder. Det er derfor lagt fram en handlingsplan med 11 tiltak for å redusere antisemittisme i Norge. Tiltakene handler blant annet om å øke kunnskapen om jøder i skolen og samfunnet ellers, formidle mangfoldet i jødisk kultur, registrering av hatkriminalitet mot jøder, jevnlige holdningsundersøkelser i befolkningen og følge med på antisemittisme i media og på internett. Regjeringen ønsker også å sette av midler til forskning om antisemittisme.

Handlingsplanen er laget i samarbeid med flere departementer og i dialog med representanter fra det jødiske miljøet. Tiltakene i handlingsplanen vil i hovedsak finansieres innenfor departementenes eksisterende budsjetter.

Se egen pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet