Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 35,2 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2017. Dette er en økning på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2016.

Økningen skyldes i hovedsak effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp. Det er ventet fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2017. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 147 000 i 2016 og om lag 145 000 i 2017.