Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Årsavgiften – trafikkforsikringsavgift

Regjeringen varsler at 2017 vil bli det siste året det skal betales årsavgift for kjøretøy. I 2018 vil årsavgiften erstattes av en avgift på trafikkforsikringer, som belastes eiere gjennom den ordinære premieinnbetalingen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 10.4.3.