Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Årsavgiften

Regjeringen foreslår å redusere satsene for avgiftsgruppen som ilegges høyest sats i årsavgiften med nær 12 prosent reelt. Dette gjelder personbiler, varebiler, campingbiler minibusser, kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt vekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

Avgiftsreduksjonen gir en skattelette på 1,22 milliarder kroner påløpt og bokført i 2017. Forslaget ses i sammenheng med forslag om økte veibruksavgifter, se Veibruksavgift.

Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet.

Det foreslås at øvrige satser i årsavgiften prisjusteres for 2017.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet,

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 10.4.3.