Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylmottak – barn og unge

Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til kommuner som tilbyr gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak som har fått innvilget opphold. Dette kommer i tillegg til at tilskuddet til barnehageplasser for 4- og-5 åringer i mottak videreføres. Videre foreslås 3,3 millioner kroner til barnehageplasser i integreringsmottak.

Regjeringen foreslår å bevilge 49,8 millioner kroner for å videreføre økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Dette er en videreføring av den økte bevilgningen i statsbudsjettet for 2016.

Se også Asylmottak –betalingskort