Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylsøkere – tvangsreturer

Regjeringen foreslår 105 millioner kroner i økt bevilgning til å videreføre måltallet på 9 000 tvangsreturer av utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse, inkludert tilbakekall av oppholdstillatelse der tillatelsen er gitt på falske premisser.

Se også Asylsøkere – kultur- og samfunnskunnskap, Asylsøkere – returarbeid og Asylsøkere – ytelser