Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Atomavfall

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til tiltak på det nukleære området. Pengene skal brukes til forberedelse til behandling av brukt brensel, blant annet fra atomreaktorene på Kjeller og i Halden, og til utredning om nytt lager og deponiløsning for lav- og mellomaktivt avfall.