Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avskrivninger

Regjeringen foreslår å avvikle forhøyet startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner, inventar mv.).

Å avvikle startavskrivningene i saldogruppe d anslås å øke skatteinntektene med om lag 1 840 millioner kroner påløpt og 300 millioner kroner bokført i 2017.

Videre foreslår regjeringen å øke maksimal avskrivningssats for alle driftsmidler i saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.) til 24 prosent.

Å øke avskrivningssatsen for saldogruppe c anslås å redusere skatteinntektene med om lag 300 millioner kroner påløpt og 70 millioner kroner bokført i 2017. Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet. Se også pressemelding fra Finansdepartementet.

Regjeringen foreslår også å avvikle det særskilte skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene. Avviklingen av skattefritaket innebærer at investeringstilskuddene ikke lenger vil inngå i avskrivningsgrunnlaget for skattyter.

Avviklingen av skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene anslås å redusere skatteinntektene i 2017 med 12 millioner kroner påløpt og bokført.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 8.1, 8.2 og 8.3.