Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – foreldrebetaling

Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, på side 100.

Se også Barnehage - bemanningsnorm og Barnehage – kvalitet