Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EØS-midlene

Regjeringen foreslår å bevilge 370 millioner kroner under den nye avtalen for EØS-finansiering. For perioden fra 2014 til 2021 vil Norge bidra med om lag 26 milliarder kroner til de 15 mottakerlandene for EØS-midler i Sentral- og Sør-Europa.