Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift – skip i næring

Skip i næring får redusert elavgift for strøm fra land til skip. Regjeringen foreslår at vilkåret om bruttotonnasje over 400 tonn for redusert sats til skip i næring fjernes. Behovet for en tonnasjegrense vil bli vurdert på nytt i forbindelse med fastsetting av forskrift. Bakgrunnen er høringssak i 2015 hvor flere instanser hadde innvendinger til tonnasjegrensen.

Pre-notifikasjon om offentlig støtte ble sendt ESA før sommeren. I påvente av et positivt vedtak fra ESA om at støtten er forenlig med EØS-avtalen, foreslås redusert sats iverksatt fra den tid departementet bestemmer.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 10.6.