Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift – store datasentre

Regjeringen foreslår at vilkåret for redusert elavgiftsats for store datasentre settes ned fra uttak over 5 MW til uttak over 0,5 MW. Bakgrunnen er hensynet til videre utvikling av datasentre i Norge.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 10.6.