Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgiften

Regjeringen foreslår i 2017-budsjettet en provenynøytral omlegging av engangsavgiften med økt avgift på utslipp, redusert avgift på vekt og fjerning av avgift på effekt.

Endringene i engangsavgiften ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2015 og startet i budsjettet for 2016. Målet er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 10.4.2