Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktninger - hurtigspor inn i arbeidsmarkedet

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten for å etablere et hurtigspor for flyktninger som har kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

Regjeringen legger med dette forslaget til rette for at de som får opphold i landet, raskt kan bidra i arbeidslivet.

Innretningen av hurtigsporet er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet og nedfelt i en egen samarbeidserklæring fra mai 2016. Arbeids- og velferdsetaten skal, sammen med kommunen og innenfor rammene av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, ha en sentral rolle i hurtigsporet. Hensikten er å få til rask utplassering i arbeidslivet gjennom blant annet økt bruk av lønnstilskudd og annen arbeidsrettet bistand, kombinert med norskopplæring. Partene i arbeidslivet skal bidra til å framskaffe flere og varierte tiltaksplasser.

Se også Asylmottak - yrkesveiledning