Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til gaveforsterkningsordningen med om lag 6,2 millioner kroner. Dette gir et samlet bevilgningsforslag på om lag 51,2 millioner kroner i 2017.

Regjeringen innførte i 2014 en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. Ordningen ble introdusert i museumssektoren, og fra 2016 utvidet til å omfatte formål utenom museumsfeltet, herunder gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet