Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gaver til frivillige organisasjoner

Etter gjeldende regler kan skattytere kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. For mottakere som er stiftelser er det utfra kontrollhensyn satt et krav om at disse må motta offentlig støtte, mens det for mottakere med andre organisasjonsformer er et krav om å være landsdekkende.

Departementet har utredet om man kan fjerne kravet om offentlig støtte for stiftelser, men anbefaler ikke dette. Det foreslås også at fradraget for gaver til frivillige organisasjoner holdes på samme beløp som året før (25 000 kroner).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 22.