Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grensekontroll

Regjeringen følger opp styrkingen av Tolletatens grensekontroll i 2016-budsjettet og foreslår å bevilge 150,3 millioner kroner til dette i 2017. Beløpet omfatter helårsvirkning av 123 årsverk og fortsatt utrulling av kameraer for oppfølging av trafikken ved alle landeveis grenseoverganger.

Regjeringen foreslår også å bevilge 25 millioner kroner til utvikling av bedre systemstøtte i Tolletatens kontrollvirksomhet.

Les mer i Prop. 1 S (2016-2017) for Finansdepartementet.