Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grønt skatteskifte

Regjeringen foreslår et grønt skatteskifte. Miljøbegrunnede avgifter foreslås økt med nærmere 1,6 milliarder kroner. Provenyet fra økte miljøavgifter tilbakeføres i sin helhet gjennom sektorvise reduksjoner i andre skatter og avgifter samt kompensasjoner på budsjettets utgiftsside.

Med dette forslaget følger Regjeringen opp Grønn skattekommisjon og avtalen om et grønt skatteskifte fra Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 26 samt Nasjonalbudsjettet 2017 punkt 3.8.