Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gründere -formuesskatt

Etter anmodningsvedtak i Stortinget har departementet utredet mulighetene for en tidsbegrenset formuesrabatt for gründere i selskaper som børsnoteres. Departementet anbefaler ikke en slik ordning.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 4.3.