Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Grunnpensjon - gifte og samboende

Grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister utgjorde 85 prosent av grunnbeløpet fram til 1. september 2016, mens enslige får 100 prosent. Regjeringen økte i Statsbudsjettet for 2016 grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016.

Økningen kommer om lag 650 000 pensjonister til gode – ca. 500 000 alderspensjonister, ca. 140 000 uføretrygdede og ca. 15 000 andre (hovedsakelig mottakere av kommunal og statlig AFP). Den enkelte pensjonist får i gjennomsnitt en økning i pensjonen på om lag 4 000 kroner per år. Ektepar/samboerpar hvor begge er pensjonister får samlet om lag 8 000 kroner mer i pensjon per år.

Økningen medfører merutgifter i 2016 på om lag 900 millioner kroner og om lag 2,7 milliarder kroner i 2017.

Fra 1. september 2016 er også minste pensjonsnivå til enslige minstepensjonister vedtatt økt med 4 000 kroner per år. Økningen medfører merutgifter på om lag 240 millioner kroner i 2017.