Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering i 2017. 100 millioner kroner foreslås i øremerkede tilskudd og 100 millioner kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter.