Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Havbrukstilsyn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Under Landbruks- og matdepartementet foreslås det en tilsvarende økt bevilgning til Mattilsynets tilsyn med havbruksnæringen.