Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helseforetakene - tiltakspakken

Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 100 millioner kroner til forsering av vedlikeholdstiltak i helseforetakene, som et ledd i en samlet tiltakspakke for økt sysselsetting. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt på følgende måte:

· 15 millioner kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene)

· 70 millioner kroner til Helse Vest

· 15 millioner kroner til Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal).

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet