Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår en ytterligere styrking av helsestasjons – og skolehelsetjenesten i 2017 på 50 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter. Fra 2014 til 2017 er det med dette lagt til rette for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med om lag 836 millioner 2017-kroner, inkludert øremerket tilskudd på om lag 101,3 millioner kroner.