Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Humanitær bistand

Behovet for humanitær hjelp har økt dramatisk de siste årene. Derfor har Regjeringen økt den humanitære bistanden med 50 prosent siden 2013. For 2017 foreslår Regjeringen å bevilge 5 milliarder kroner til humanitær bistand.

Den samlede humanitære innsatsen inngår i en bredere strategi rettet mot sårbare regioner og situasjoner, med vekt på forebygging av konflikt, freds- og forsoningsarbeid og institusjonsbygging.