Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

ID-kontroll

Skatteetaten skal fra 1. januar 2017 overta id-kontrollen av personer fra utlandet som skal registreres i Folkeregisteret etter rekvirering av d-nummer fra Nav, Helfo, Brønnøysundregistrene, banker med flere. Tiltaket vil gjøre kvaliteten på opplysningene i folkeregisteret bedre og kan gjøre det vanskeligere å begå økonomisk kriminalitet og id-svindel.

Det vises til omtale i Prop. 1 S (2016-2017) for Finansdepartementet.