Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Individuell pensjonsordning

Regjeringen foreslår at maksimalt fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning holdes på samme beløp som året før (15 000 kroner).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 5.5.6.