Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon – klynger

Innovasjon Norges klyngeprogrammer kan bidra til omstilling gjennom å legge til rette for samarbeid og deling av kompetanse, nettverk og teknologi. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klyngeprogrammene med 10 millioner kroner i 2017.