Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon i staten

Regjeringen ønsker å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

For å oppnå dette kreves det innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringen foreslår å videreføre en toårig prøveordning som skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor ved hjelp av tjenestedesign, systematisk gevinstrealisering og endringsledelse som metode. Ordningen har en ramme på 5 millioner kroner og skal bidra til mer effektive og brukerrettede tjenester. Arbeidet vil kunne fjerne tidstyver både for brukerne og forvaltningen. Resultater skal måles innen utgangen av 2017.