Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjonslån

Regjeringen foreslår at rammen for Innovasjon Norges innovasjons­låneordning økes med 300 millioner kroner, til 900 millioner kroner. Det innebærer at bevilgning til tapsavsetningen øker med 100 millioner kroner. Dette er et kostnadseffektivt virkemiddel som når mange bedrifter og virker raskt i en viktig fase.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet