Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Inntektspolitisk samarbeid

Samtaler i Regjeringens kontaktutvalg og drøftinger og analyser i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger grunnen for en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi og hvilke utfordringer økonomien og lønnsdannelsen står overfor fremover. Lønnsoppgjørene er partenes ansvar, både når det gjelder rammene for lønnsveksten og andre forhold som inngår i forhandlingene. Staten er ikke part i lønnsforhandlingene annet enn i statsoppgjøret.

Norge har høy organisasjonsgrad og en forholdsvis koordinert lønnsdannelse. Det er lang tradisjon for at tariffområdene i konkurranseutsatt sektor forhandler først og at resultatene fra disse forhandlingene er retningsgivende for påfølgende oppgjør. Denne fremgangsmåten har som formål å bidra til at lønnsveksten over tid holdes innenfor rammer som konkurranseutsatte næringer kan leve med.

Se omtale av det inntektspolitiske samarbeidet i Nasjonalbudsjettet 2017, avsnitt 3.6.