Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering –Grønland

Regjeringen foreslår å bevilge 17 millioner kroner til en områdesatsing på Grønland i Oslo. Formålet er å redusere kriminalitet og å forbedre levekårene for beboere i området.