Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

InterCity

Til sammen foreslår regjeringen å bevilge om lag 2,45 milliarder kroner til planlegging og bygging av InterCity-prosjekter på Østlandet i 2017.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,35 milliarder kroner til å videreføre planleggingen av nye InterCity -strekninger, inkludert 202 millioner kroner til Ringeriksbanen.

Regjeringen foreslår å bevilge nær 1,1 milliarder kroner til å videreføre bygging av InterCity-strekninger på Vestfoldbanen. Dette omfatter prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen som skal stå klart i 2018, samt avsluttende arbeider på prosjektene Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen (åpner høsten 2016) og Langset-Kleverud på Dovrebanen (åpnet høsten 2015).

I tillegg foreslås det å bevilge nær 4,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Oslo – Ski (Follobanen).

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane