Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Internasjonale operasjoner

Norge vil bidra til internasjonal innsats også i 2017. Med stor ustabilitet i Midtøsten og Nord-Afrika er behovet for internasjonal krisehåndtering økende, og etterspørselen etter norske militære styrkebidrag vil være stor.I 2017 vil Norge prioritere sin innsats i kampen mot ISIL gjennom bidrag til operasjon Inherent Resolve i Irak og Jordan.

En fregatt vil i hele 2017 være kommandofartøy for NATOs stående maritime styrke (SNMG1), og Forsvaret vil stille bidrag til flere av NATOs reaksjonsstyrker.

Norge vil videre bidra med styrker til et fremskutt nærvær med multinasjonale styrker til Litauen (enhanced Forward Presence). Norge vil stille med en kompanistridsgruppe fra Hæren på om lag 200 personer.

På grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har NATO besluttet å videreføre Resolute Support Mission (RSM) i 2017. Norge vil fortsette å bidra med om lag 50 personer til opplæring og støtte til den afghanske spesialpolitienheten Crisis Response Unit (CRU) i Kabul. CRUs hovedoppgave er å forhindre og bekjempe terrorisme i Kabul og omkringliggende provinser, men CRU er samtidig en nasjonal kapasitet med hele Afghanistan som ansvarsområde.

Norge deltar med et sivilt fartøy i EU-operasjonen Triton i Middelhavet. Operasjonen er en Schengen yttergrenseoperasjon i regi av FRONTEX, som er EUs grensekontrollbyrå. Forsvaret støtter den sivile operasjonen med et mindre antall militært personell. Regjeringen foreslår å bevilge 7,6 millioner kroner til formålet i 2017.