Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Investeringstilskudd

Regjeringen foreslår å avvikle det særskilte skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene. Avviklingen av skattefritaket innebærer at investeringstilskuddene ikke lenger vil inngå i avskrivningsgrunnlaget for skattyter.

Avviklingen av skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene anslås å redusere skatteinntektene i 2017 med 12 millioner kroner påløpt og bokført.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 8.3.