Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruksavtalen

Rammen i jordbruksoppgjøret 2016/2017 legger til rette for en inntektsvekst på 3,1 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, før oppgjør. Forutsatt at prisøkningen realiseres fullt ut, vil inntekten i 2016 øke med vel 1 prosent i 2016 og ytterligere knapt 2 prosent i 2017.

Avtalen legger til rette for en inntektsvekst per årsverk på 18 ¾ prosent fra 2014 til 2017, eller i underkant av 6 prosent per år. Det er lagt vekt på å legge til rette for økt matproduksjon i Norge gjennom produksjonsavhengig støtte og fjerning av begrensninger.

Det blir lagt til rette for et enklere virkemiddelsystem som viderefører en variert bruksstruktur.