Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jordbruksfradrag

Det er i dag krav om bosetting på driftsenheten for å få jordbruksfradrag. Regjeringen foreslår at aksjeselskap kan få jordbruksfradrag, men uten bunnfradrag slik enkeltpersonforetak har. Forslaget lar seg ikke kombinere med kravet til bosetting. Regjeringen foreslår derfor å fjerne bokravet.

Tiltaket anslås å gi en skattelette på 10 millioner kroner påløpt og ingen bokført virkning i 2017. Beløpsgrensene for fradraget foreslås videreført nominelt.

Det vises til omtale i Prop. 1. LS (2016-2017) punkt 7.2.