Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kirken - pensjonsutgifter

Som følge av skille mellom stat og kirke skal kirken overta ansvaret for pensjonsforpliktelsene. Pensjonspremien som Den norske kirke skal betale til Statens pensjonskasse fra 2017, er innarbeidet i rammetilskuddet til Den norske kirke. Pensjonspremien er i 2017 estimert til 157,1 millioner kroner. Netto pensjonsforpliktelse ved utskillingen av Den norske kirke fra staten, er beregnet til 782 millioner kroner.

Les mer i Kulturdepartementets fagproposisjon kapittel 340 Den norske kirke