Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kirkerestaurering - tiltakspakken

Regjeringen foreslår å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til istandsetting av fredete og verneverdige kirker på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet er del av en tiltakspakke mot økt ledighet.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet

Les mer i Kulturdepartementets fagproposisjon kapittel 342, post 70.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet