Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klagenemndssekretariatet

Regjeringen foreslår å opprette et felles sekretariat i Bergen for ny Konkurranseklagenemnd, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og fire nemnder under Kulturdepartementet (Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillig­hetsregisternemnda).

Klagenemndssekretariatet vil gi en mer kostnadseffektiv organisasjon enn om sekretariatene etableres hver for seg.

Se også Konkurranseklagenemnd.