Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skogsatsingen

Regjeringen foreslår å videreføre klima- og skogsatsingen på 2,8 milliarder kroner, om lag samme nivå som i 2016. Klima- og skogsatsingen skal bidra til å nå Klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn 2 grader celsius, gjennom å betale for utslippsreduksjoner fra tropisk skog (regnskog).

Satsingen skal også bidra til bærekraftig økonomisk utvikling i partnerlandene. Norge samarbeider bilateralt blant annet med Brasil, Colombia, Peru, Guyana, Indonesia, Etiopia og Liberia og benytter multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken, støtter sivile samfunnsorganisasjoner og samarbeider med privat sektor.

En følgeevaluering av satsingen, utgitt av Norad i 2014, viser at satsingen har oppnådd gode resultater, både klimamessig og som bidrag til å skape utvikling. Satsingen anses å være av avgjørende betydning for at det globale arbeidet med klima- og skog har kommet så langt som det har gjort.