Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimagassene HFK og PFK

Regjeringen foreslår å øke avgiften på klimagassene HFK og PFK med 37 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Avgiften kommer dermed opp på samme nivå som CO2-avgiften på autodiesel og bensin målt i kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 10.10.