Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kongehuset

For 2017 foreslår Regjeringen å bevilge 248,2 millioner kroner til Kongehuset, fordelt på apanasje til H.M. Kongen og H.M. Dronningen og til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, Det kongelige hoff og til særskilte prosjekt i regi av Det kongelige hoff.

Det bevilges også midler til kongelige formål over Utenriksdepartementet (offisielle oppdrag i utlandet), Forsvarsdepartementet (adjutantstab og kongeskipet) og Justis- og beredskapsdepartementet (eskortetjenesten) sine budsjetter.

Se egen tabell i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin budsjettproposisjon.

Se også Apanasje.

Se mer informasjon i temaartikkel: Statens økonomiske overføringer til Kongehuset – Det kongelige hoff