Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konkurranseklagenemnd

Regjeringen foreslår å etablere en Konkurranseklagenemnd i Bergen våren 2017. Nemnda vil overprøve Konkurranse­tilsynets vedtak, som i dag klagebehandles i Nærings- og fiskeridepartementet, og vedtak om overtredelsesgebyr, som i dag prøves direkte for domstolene.

Å etablere en uavhengig klagenemnd vil styrke tilliten til at klagesaksbehandlingen ikke er politisk styrt, og gi en spesialisert, uavhengig og enhetlig klagebehandling før klagevedtakene kan prøves av domstolene.

Se også Klagenemndssekretariatet.