Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som mål på den underliggende inflasjonen.

Den samlede veksten i KPI anslås å falle fra 3,4 prosent i 2016 til 2,0 prosent i 2017. Prisveksten uten energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås til 3,0 prosent i år og 2,1 prosent neste år.