Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift - helseforetakene

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. Hensikten med ordningen er å redusere vridningen som oppstår når helseforetakene kan produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, men blir belastet merverdiavgift dersom tilsvarende tjenester kjøpes av private virksomheter.

Merverdiavgiften kan derfor motivere til egenproduksjon framfor å kjøpe tjenester fra private tilbydere. Regjeringen foreslår derfor å innføre en kompensasjonsordning som innebærer at helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften i virksomheten.

Se også Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon.