Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Militærordning

Militærordningen (MO) skal implementeres i perioden 2016–2020. Ordningen er et felles rammeverk for alt militært personell i forsvarssektoren. Det er innført en ny personellkategori, spesialister, bestående av befal, grenaderer og konstabler. Disse gis et eget grads- og karrieresystem og egne kompetanseutviklingsplaner.

Den nye ordningen legger til rette for lengre ståtid i stillinger gjennom horisontale karrieremuligheter. Dette vil øke kontinuiteten og dermed kompetansen i avdelingene.