Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Miljøteknologiordningen

Som en del av regjeringens tiltak mot ledighet, foreslås det en særskilt bevilgning til Miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge på 30 millioner kroner. Ordningen ble også økt midlertidig i forbindelse med tiltakspakken mot ledighet i 2016-budsjettet.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet.